Historyczna Małopolska

Małopolska – region historyczny obejmujący swoimi granicami terytorium staropolskich województw krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego oraz Ks. Siewierskie i starostwo spiskie.
Historyczna Małopolska

małopolska, województwo krakowskie, regiony historyczne, exgeo, mapy, kartgorafia historyczna, krainy historyczne

województwo sandomierskie, małopolska, regiony historyczne, exgeo, mapy, kartgorafia historyczna, krainy historyczne

województwo lubelskie, małopolska, regiony historyczne, exgeo, mapy, kartgorafia historyczna, krainy historyczne

księstwo siewierskie, małopolska, regiony historyczne, exgeo, mapy, kartgorafia historyczna, krainy historyczne

starostwo spiskie, małopolska, regiony historyczne, exgeo, mapy, kartgorafia historyczna, krainy historyczne

Zobacz najnowsze mapy