Województwo smoleńskie 1619-1654 – nowe mapy

Po kilku miesiącach przygotowań ruszamy z projektem opracowania map tematycznych dawnego województwa smoleńskiego, istniejącego w latach 1619-1654.
Województwo smoleńskie 1619-1654 – nowe mapy

Po kilku miesiącach przygotowań możemy oficjalnie ogłosić początek współpracy z Panem Jakubem Brodackim prowadzącym badania historyczne dotyczące dawnego województwa smoleńskiego. Celem naszej współpracy jest opracowanie serii map tematycznych, będących pierwszymi szczegółowymi opracowaniami kartograficznymi dla tego regionu. Możecie w ciągu kilku miesięcy spodziewać się szczegółowych map podziałów administracyjnych z bogatą siecią osadniczą tego obszaru. Materiału źródłowego mamy sporo, więc pewnie pojawią się dodatkowe wątki poszerzające naszą wiedzę na temat tego obszaru.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych już od lat prac Jakuba Brodackiego zachęcamy do odwiedzenia strony dedykowanej województwu smoleńskiemu i udzielenia wsparcia dla cennej inicjatywy wydania drukiem unikalnego źródła geodezyjnego – tzw. Księgi Zaręby (Księgi wymiaru i ograniczenia województwa smoleńskiego). Opracowanie to jest unikalnym zbiorem około trzystu listów mierniczych XVII-wiecznego geodety Adama Zaręby. Opublikowanie tego źródła wraz z mapami nie tylko wypełnia białe plamy historii geodezji polskiej, lecz także w znacznym stopniu pozwala dokonać na nowo kartowania obszaru dawnego województwa smoleńskiego. 

Jakub Brodacki ukończył Instytut Historyczny na Uniwersytecie Warszawskim. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia staropolskiego parlamentaryzmu (Sejm Intermarium). Jest zwolennikiem niesienia specjalistycznej wiedzy „pod strzechy” i chętnie dzieli się nią z zainteresowanymi.

 

Zobacz najnowsze mapy