BLOG

Województwo sandomierskie. Wydajność wybranych wielkich pieców w końcu XVIII w. (1782)

Województwo sandomierskie. Wydajność wybranych wielkich pieców w końcu XVIII w. (1782)

2022-05-10

Ze względu na niską jakość występujących w Polsce rud, uzysk metalu z rudy był mały: dla pieców suchedniowskich wynosił około 33,3%, a dla pieca w Stąporkowie zaledwie 20,8%..

Województwo smoleńskie 1619-1654 – nowe mapy

Województwo smoleńskie 1619-1654 – nowe mapy

2021-06-17

Po kilku miesiącach przygotowań ruszamy z projektem opracowania map tematycznych dawnego województwa smoleńskiego, istniejącego w latach 1619-1654.

Ziemia przemyska – najazd tatarski w 1620 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd tatarski w 1620 r. [MAPY]

2021-02-03

Najazd sił tatarskich na Rzeczpospolita, przeprowadzony w październiku 1620 roku, był konsekwencja przesilenia w relacjach państwa polsko-litewskiego z Imperium Osmańskim i Tatarszczyzną.

Ziemia przemyska – dwa najazdy tatarskie w 1621 r. podczas wojny polsko-tureckiej [MAPY]

Ziemia przemyska – dwa najazdy tatarskie w 1621 r. podczas wojny polsko-tureckiej [MAPY]

2021-02-03

Do spodziewanego konfliktu militarnego z Imperium Osmańskim władze Rzeczypospolitej przygotowywały sie już od ostatnich miesięcy 1620 roku. Na sejmie obradującym w Warszawie od 3 listopada do 11 grudnia 1620 roku uchwalono wysokie podatki...

Ziemia przemyska – najazd ordy budżackiej w 1623 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd ordy budżackiej w 1623 r. [MAPY]

2021-02-03

Inkursja ordy budżackiej na Ruś Czerwoną przeprowadzona w czerwcu 1623 roku pozostaje w historiografii w cieniu późniejszego o rok słynnego najazdu tatarskiego, w którym obok ordyńców z Budziaku wzięli także udział ochotnicy z Krymu i Mołdawii.

Ziemia przemyska – najazd Tatarów budżackich w 1624 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd Tatarów budżackich w 1624 r. [MAPY]

2021-02-03

Napad przeprowadzony w czerwcu 1624 roku na Ruś Czerwoną był w latach 20. XVII wieku już trzecią grabieżczą operacją zorganizowaną przez Tatarów z Budziaku, która sięgnęła ziemi przemyskiej.

Ziemia przemyska – najazd Tatarów krymskich w 1626 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd Tatarów krymskich w 1626 r. [MAPY]

2021-02-03

O przygotowaniach Tatarów do nowego uderzenia na Rzeczpospolitą dowództwo wojsk koronnych zdawało sobie sprawę już w pierwszej połowie stycznia 1626 roku.

Ziemia przemyska – najazd Tatarów krymskich i budżackich w 1629 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd Tatarów krymskich i budżackich w 1629 r. [MAPY]

2021-02-03

Najazd tatarski przeprowadzony jesienią 1629 roku przez połączone siły ordy krymskiej i budżackiej był ósma i ostatnią tatarską operacją grabieżczą, która ogarnęła terytorium ziemi przemyskiej w latach 20. XVII wieku.

Ziemia przemyska – najazd tatarsko-kozacki w 1648 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd tatarsko-kozacki w 1648 r. [MAPY]

2021-02-03

Najazd tatarski przeprowadzony jesienią 1648 roku z wykorzystaniem kontyngentów kozackich był jedną z największych operacji militarnych, której celem były ziemie Rzeczypospolitej na przestrzeni całego XVII stulecia.

Ziemia przemyska – najazd rosyjsko-kozacki w 1655 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd rosyjsko-kozacki w 1655 r. [MAPY]

2021-02-03

Realne zagrożenie nowym atakiem dla ziemi przemyskiej zaczęło wzrastać już latem 1655 roku, gdy Rzeczpospolita stanęła wobec największego kryzysu polityczno-militarnego w swoich dziejach, spowodowanego inwazjami wojsk rosyjsko-kozackich i szwedzkich...

Zobacz najnowsze mapy