BITWY

Kłuszyn 1610

Kłuszyn 1610

2021-11-17

Zwycięstwo kłuszyńskie zalicza się do najświetniejszych wyczynów oręża polskiego. Armia dowodzona przez Stanisława Żółkiewskiego (2700 żołnierzy) pokonała w niej ok. 7-krotnie liczniejsze (ok. 18 330 żołnierzy) wojska rosyjsko-szwedzkie.

Zobacz najnowsze mapy