KORONA

Województwo bełskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo bełskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo bełskie stanowiło najmniejszą pod względem powierzchni jednostkę administracyjną, wchodzącą w skład historycznej Rusi Czerwonej.

Województwo brzesko-kujawskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo brzesko-kujawskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-08-26

Województwo brzesko-kujawskie położone było w południowej części historycznych Kujaw, stanowiąc jedno z najmniejszych pod względem powierzchni województw w granicach dawnej Rzeczypospolitej.

Województwo chełmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo chełmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo chełmińskie to jedna ze składowych Prus Królewskich, w granicach której położone było kilka starych miast, w tym Toruń.

Województwo inowrocławskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo inowrocławskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-08-26

Województwo inowrocławskie położone było w północno-zachodniej części historycznych Kujaw, obejmując formalnie swoimi granicami także położoną na prawym brzegu Wisły ziemię dobrzyńską (stanowiącą osobne opracowanie).

Województwo lubelskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo lubelskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-09-30

Województwo lubelskie położone było we wschodniej części ziem koronnych, na granicy z terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po 1569 r. stało się jednym z kilku wewnętrznych województw Rzeczypospolitej.

Województwo łęczyckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo łęczyckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-08-28

Województwo łęczyckie położone było w centralnej części Królestwa Polskiego (Korony), wcinając się „klinem” między historyczne Mazowsze a ziemię sieradzką.

Województwo kaliskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo kaliskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo kaliskie było drugą, obok województwa poznańskiego, jednostką administracyjną obejmującą swoimi granicami ziemie historycznej Wielkopolski.

Województwo krakowskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo krakowskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-06-11

Województwo krakowskie położone było w południowo-zachodniej części Rzeczpospolitej i zajmowało pierwsze miejsce w hierarchii województw w całym państwie.

Województwo mazowieckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo mazowieckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-07-09

Województwo mazowieckie położone było w północno-wschodniej części Korony i było drugim pod względem powierzchni województwem w ramach ziem koronnych.

Województwo płockie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo płockie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-01-02

Województwo płockie stanowiło północno-zachodnią część Mazowsza, sąsiadującą od zachodu z ziemią dobrzyńską, od północy z Prusami Książęcymi, od wschodu z woj. mazowieckim a od południe z woj. rawskim.

Zobacz najnowsze mapy