Województwo płockie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo płockie stanowiło północno-zachodnią część Mazowsza, sąsiadującą od zachodu z ziemią dobrzyńską, od północy z Prusami Książęcymi, od wschodu z woj. mazowieckim a od południe z woj. rawskim.
Województwo płockie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Administracja kościelna (w opracowaniu) >>>

Gęstość sieci osadniczej (w opracowaniu) >>>

Puszcze i lasy (w opracowaniu) >>>

Sieć drogowa (w opracowaniu) >>>Województwo płockie w poł. XVI w. - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Województwo płockie położone było w większości na prawym brzegu Wisły, pod względem fizycznogeograficznym obejmując tereny zaliczane do Niziny Północnomazowieckiej, w szczególności Wysoczyznę Płońską, Równinę Raciąską i Wzniesienia Mławskie oraz Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (Równina Urszulewska). Południowe krańce regionu wraz niewielką częścią lewobrzeżną wliczane są do Kotliny Warszawskiej. Obszar zajmowany przez województwo płockie obniżał się przeciętnie z północy na południe. Najwyżej położone tereny znajdowały się na północy, w obrębie starych wzgórz morenowych powstałych jeszcze w czasie zlodowacenia środkowopolskiego i nie objętych ostatnim zlodowaceniem północnopolskim. Na północnych krańcach województwa, na granicy z Prusami Książęcymi znajdował się najwyższy punkt regionu osiągający 206 m n.p.m. Najniżej położonymi terenami było dno doliny Wisły osiągające u ujścia Skrwy, na granicy z ziemią dobrzyńską ok. 54 m n.p.m. Średnie wyniesienie całego regionu wynosiło ok. 125 m n.p.m.

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni terenu, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo płockie, ziemia zawkrzeńska, Zawkrze, ziemia płocka, powiat szreński, powiat mławski, powiat nidzborski, powiat, sierpecki, powiat raciąski, powiat płoński, powiat bielski, powiat płocki, Bieżuń, Dłotów, Dłutowo, Drobin, Karniszyn, Kuczbork, Lubowidz, Niedzborz, Raciąż, Radzanów, Płocko, Płock, Bielsko, Bielsk, Mława, Płońsko, Płońsk, Sierpc, Szreńsko, Szreńsk, Poniatowo, Białyszewo, Borzyszewo, Brzeście, Buńskowo-Zaręby, Chojnowo, Chrościno, Cieszkowo, Czekanowo, Czerniewo, Dąbek, Dębsk, Dobrski, Dziarnowo, Dzierzążna Wielka, Głożek, Jabłonowo, Kosiny Wielkie, Kośnino, Łążek, Maszewo, Młodochowo, Modła, Niechodzino, Niesłuchowo, Nowa Wieś, Olszewo Kuczborskie, Osiek Wielki, Ościsłowo, Podolszyce, Przeciszewo, Rcylino, Romoka, Rzewnino, Strzałkowo, Szczepkowo, Turza Wielka, Unieszki Zawadzkie, Wicijewo, Zawidz-Żabowo, Żeromino, Żuromin

 

Województwo płockie w poł. XVI w. - podział administracyjny [MAPA]

Obszar województwa płockiego podzielony był na 8 powiatów połączonych w dwie historyczne ziemie – płocką i zawkrzeńską (Zawkrze). Ziemia płocka obejmowała powierzchnię 2 957 km kw. i składało się na nią 6 powiatów – sierpecki (763 km kw.), płocki (572 km kw.), raciąski (482 km kw.), bielski (431 km kw.), niedzborski (403 km kw.) i płoński (ok. 308 km kw.). Ziemia zawkrzeńska, tzw. Zawkrze obejmowało obszar o powierzchni 1 392 km kw., na który składały się dwa powiaty – szreńskim największy powiat w granicach woj. płockiego (958 km kw.) i mławski (433 km kw.). 

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni terenu, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo płockie, ziemia zawkrzeńska, Zawkrze, ziemia płocka, powiat szreński, powiat mławski, powiat nidzborski, powiat, sierpecki, powiat raciąski, powiat płoński, powiat bielski, powiat płocki, Bieżuń, Dłotów, Dłutowo, Drobin, Karniszyn, Kuczbork, Lubowidz, Niedzborz, Raciąż, Radzanów, Płocko, Płock, Bielsko, Bielsk, Mława, Płońsko, Płońsk, Sierpc, Szreńsko, Szreńsk, Poniatowo, Białyszewo, Borzyszewo, Brzeście, Buńskowo-Zaręby, Chojnowo, Chrościno, Cieszkowo, Czekanowo, Czerniewo, Dąbek, Dębsk, Dobrski, Dziarnowo, Dzierzążna Wielka, Głożek, Jabłonowo, Kosiny Wielkie, Kośnino, Łążek, Maszewo, Młodochowo, Modła, Niechodzino, Niesłuchowo, Nowa Wieś, Olszewo Kuczborskie, Osiek Wielki, Ościsłowo, Podolszyce, Przeciszewo, Rcylino, Romoka, Rzewnino, Strzałkowo, Szczepkowo, Turza Wielka, Unieszki Zawadzkie, Wicijewo, Zawidz-Żabowo, Żeromino, Żuromin


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Mappa Szczegulna Woiewodztwa Płockiego i Ziemi Dobrzynskiey,1:225 000, 1806

Karta Dawnej Polski, Charzanowski W., 1:300 000

Herbst S. [red.], 1958, Województwo płockie około 1578 r.

Pałucki W. [red.], 1973, Mazowsze w drugiej połowie XVI w., cz. 1

Pałucki W. [red.], 1973, Mazowsze w drugiej połowie XVI w., cz. 2

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski: www.atlasfontium.pl

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego: www.bg.uwb.edu.pl

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG

Geoportal: www.mapy.geoportal.gov.pl

Zobacz najnowsze mapy