RZECZPOSPOLITA

Rzeczpospolita – sejmiki partykularne w Koronie i na Litwie w latach 1587-1696 [MAPA]

Rzeczpospolita – sejmiki partykularne w Koronie i na Litwie w latach 1587-1696 [MAPA]

2020-11-25

Od 1569 r. na obszarze Rzeczypospolitej obradowały 44 sejmiki. Zmiany obserwuje się dopiero w okresie rozbiorów oraz po reformach z latach 1788-1792 i zmianach ustrojowych.

Zobacz najnowsze mapy