Królestwo Polskie i ziemie sąsiednie | Mapa stylizowana

Stylizowana mapa historyczna Królestwa Polskiego to oryginalne opracowanie kartograficzne, łączące zarówno cechy mapy historycznej jak i plastycznej mapy obrazkowej. Mapa stanowi ciekawą i wciągającą dekorację ściany każdego miłośnika historii Polski...
Królestwo Polskie i ziemie sąsiednie | Mapa stylizowana

Stylizowana mapa historyczna Królestwa Polskiego to oryginalne opracowanie kartograficzne, łączące zarówno cechy mapy historycznej jak i plastycznej mapy obrazkowej. Mapa stanowi ciekawą i wciągającą dekorację ściany każdego miłośnika historii Polski, a duża ilość informacji pozwala na poznawanie obszaru Królestwa Polskiego. 

 

 

Mapa stylizowana obejmuje swoim zasięgiem geograficznym obszar Królestwa Polskiego z Prusami Królewskimi, Warmią, Wielkopolską, Kujawami, Mazowsze, Małopolską, Rusią Czerwoną oraz zachodnimi ziemiami Wołynia. Północno-wschodnia część mapy obejmuje Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę stanowiącymi część Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Prusy Książęce. Na zachód od granic królestwa możemy znaleźć ziemie wchodzące w skład Księstwa Pomorskiego, Brandenburgii a na południowy zachód i południe Księstw Śląskich, Królestwa Czeskiego i Moraw. Południowe, karpacka granica państwa oddziela je od Królestwa Węgier i historycznej Słowacji. 

Na mapie znajduje się ponad tysiąc miast i miejscowości, zróżnicowanych pod względem wielkości zaludnienia. Z największych miast możemy znaleźć Gdańsk, Elbląg, Królewiec, Toruń, Szczecin, Wrocław, Kraków i Lwów. Ponadto wprawne oko odszuka stolice regionów i dawnych powiatów, miejsca bitew oraz miasta założone przez rody magnackie. 

Ukształtowanie terenu zaprezentowane zostało za pomocą sygnatur pagórków, wzgórz i wysokich gór, wzbogaconych przebiegiem głównych rzek, występowaniem jezior oraz ogólnym zasięgiem terenów leśnych. 


Warszawa | Mapa dekoracyjna | Mapa ozdobna 


Kraków | Mapa dekoracyjna | Mapa ozdobna 

 

Zobacz najnowsze mapy