Rzeczpospolita – sejmiki partykularne w Koronie i na Litwie w latach 1587-1696 [MAPA]

Od 1569 r. na obszarze Rzeczypospolitej obradowały 44 sejmiki. Zmiany obserwuje się dopiero w okresie rozbiorów oraz po reformach z latach 1788-1792 i zmianach ustrojowych.
Rzeczpospolita – sejmiki partykularne w Koronie i na Litwie w latach 1587-1696 [MAPA]

Od 1569 r. na obszarze Rzeczypospolitej obradowały 44 sejmiki – 20 w Wielkopolsce, 16 w Małopolsce, 9 w Prusach Królewskich oraz 24 w Wielkim Księstwie Litewskim. Zmiany obserwuje się dopiero w okresie rozbiorów (1772-1795) kiedy nastąpiły straty terytorialne oraz po reformach z latach 1788-1792  i zmianach ustrojowych.


Rzeczpospolita – sejmiki partykularne w Koronie i na Litwie w latach 1587-1696 [MAPA]


Rzeczpospolita, mapa, sejmiki ziemskie, sejmiki partykularne, Korona, Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkopolska, Małopolska, prowincje Rzeczypospolitej, województwa Rzeczypospolitej, miasta, regiony historyczne, exgeo


Małopolska (Korona):


Proszowice (woj. krakowskie)

Opatów (woj. sandomierskie)

Lublin (woj. lubelskie)

Urzędów (woj. lubelskie)

Sądowa Wisznia (woj. ruskie)

Halicz (ziemia halicka)

Chełm (ziemia chełmska)

Bełz (woj. bełskie)

Zator (Ks. oświęcimsko-zatorskie)

Brańska (ziemia bielska)

Drohiczyn (ziemia drohicka)

Mielnik (ziemia mielnicka)

Łuck (woj. wołyńskie)

Winnica (woj. bracławskie)

Żytomierz (woj. kijowskie)

Kamieniec Podolski (woj. podolskie)

Czernihów (woj. czernihowskie)


Wielkopolska (Korona): 


Środa (woj. poznańskie)

 Szadek (woj. sieradzkie)

 Wieluń (ziemia wieluńska,oj. sieradzkie)

Łęczyca (woj. łęczyckie)

Parzęczew (woj. łęczyckie)*

Radziejów (woj. brzesko-kujawskie, woj. inowrocławskie)

 Lipno (ziemia dobrzyńska)

 Raciąż (woj. płockie)

Rawa (woj. rawskie)

 Gąbin (ziemia gostyńska)

 Sochaczew (ziemia sochaczewska, woj. rawskie)

 Ciechanów (ziemia ciechanowska, woj. mazowieckie) 

 Czersk (ziemia czerska, woj. mazowieckie) 

 Liw (ziemia liwska, woj. mazowieckie) 

 Łomża (ziemia łomżyńska, woj. mazowieckie) 

Nur (ziemia nurska, woj. mazowieckie) 

 Różan (ziemia różańska, woj. mazowieckie) 

Wizna (ziemia wiska, woj. mazowieckie) 

Wyszogród (ziemia wyszogrodzka, woj. mazowieckie) 

 Zakroczym (ziemia zakroczymska, woj. mazowieckie) 


Prusy Królewskie (Korona)


Radzyń (woj. chełmińskie)

Kowalewo (woj. chełmińskie)*

 Sztum (woj. malborskie)

Kiszpork (woj. malborskie)*

Człuchów lub Chojnice (pow. człuchowski, woj. pomorskie)

Mirachowo (pow. mirachowski, woj. pomorskie)

Puck (pow. pucki, woj. pomorskie)

Świecie (pow. świecki, woj. pomorskie)

 Starogard (pow. tczewski, pow. gdański, woj. pomorskie)

Tuchola (pow. tucholski, woj. pomorskie)


Wielkie Księstwo Litewskie 


Brasław (tymczasowo Szaty)** (pow. brasławski, woj. wileńskie)

 Lida (tymczasowo Wasiliszki)**(pow. lidzki (woj. wileńskie)

 Oszmiana (tymczasowo Grodno)**(pow. oszmiański, woj. wileńskie)

Wiłkomierz (pow. wiłkomirski, woj. wileńskie)

 Grodno (pow. grodzieński, woj. trockie)

 Kowno (pow. kowieński, woj. trockie)

Wilno (tymczasowo od 1659 Kamieniec Litewski)** (pow. wileński, woj. wileńskie)

Troki (pow. trocki, woj. trockie)

 Upita (pow. upicki, woj. trockie)

 Smoleńsk (tymczasowo Grodno)**(pow. smoleński, woj. smoleńskie)

 Starodub (tymczasowo Wierzbołów)** (pow. starodubowski, woj. smoleńskie)

Orsza (tymczasowo Mińsk)** (pow. orszański, woj. witebskie)

 Witebsk (tymczasowo od 1659 Biezdzież)** (pow. witebski, woj. witebskie)

Nowogródek (pow. nowogródzki, woj. nowogródzkie)

Słonim (pow. słonimski, woj. nowogródzkie)

 Wołkowysk (pow. wołkowyski, woj. nowogródzkie)

 Brześć Litewski (pow. brzeski, woj. brzesko-litewskie)

 Piński (pow. piński (woj. brzesko-litewskie)

 Mińsk (pow. miński, woj. mińskie)

 Mozyr (tymczasowo od 1659 Kobryń, od 1775 Bobrujsk)** (pow. mozyrski, woj. mińskie)

 Rohaczew (tymczasowo od 1659 Kiejdany, od 1661 Nieśwież)** (pow. rzeczycki, woj. mińskie)

Rzeczyca (pow. rzeczycki, woj. mińskie)*

 Połock (tymczasowo od 1659 Kobryń, zamiennie z Madziołem)** (woj. połockie)

 Mścisław (tymczasowo od 1659 Krynki, później Lachowicze)** (woj. mścisławskie)

 Rosienie (Księstwo Żmudzkie)

za Augustyniak 2008

** za Kutrzeba 1906Literatura i źródła

Czapliński W., Sejm w latach 1587-1696, [w:] Historia sejmu polskiego. Do schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, tom I, (red.) Michalski J.

uzupełniająco:

Augustyniak U., 2008, Historia Polski 1572-1775

Kutrzeba S., 1906, Skład Sejmu Polskiego 1493-1793

Zobacz najnowsze mapy