KORONA

Województwo pomorskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo pomorskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo pomorskie to największa jednostka administracyjna wchodząca obok województw chełmińskiego i malborskiego w skład Prus Królewskich.

Województwo poznańskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo poznańskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo poznańskie było województwem granicznym w dawnej Rzeczpospolitej i obejmowało rdzennie polskie ziemie zachodniej Wielkopolski.

Województwo ruskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo ruskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Województwo ruskie to rozległy obszar w dawnej Rzeczpospolitej, obejmujący tereny znane historycznie jako Ruś Czerwona. W jego granicach znajdowały się ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka i autonomiczna względem wojewody ruskiego ziemia chełmska.

Województwo sandomierskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo sandomierskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-12-12

Województwo sandomierskie położone było w sercu ziem koronnych, przez wieki stanowiąc ważny region rolniczy a następnie przemysłowy, istotnie zaznaczając się pod tym względem wśród ziem Rzeczypospolitej.

Województwo sieradzkie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo sieradzkie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-09-30

Województwo sieradzkie położone było w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego (Korony), stanowiąc obszar przygraniczny z księstwami śląskimi.

Księstwo Warmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Księstwo Warmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2021-09-30

Księstwo Warmińskie było jednostkę administracyjną w ramach dawnej Rzeczypospolitej, charakterystycznie wcinającą się w terytorium Prus Książęcych. Obszar ten był księstwem kościelnym, będącym w całości dominium biskupstwa warmińskiego.

Ziemia chełmska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia chełmska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-14

Ziemia chełmska to najdalej na północ wysunięta część województwa ruskiego i całej Rusi Czerwonej, cechująca się dużą samodzielnością administracyjną.

Ziemia dobrzyńska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia dobrzyńska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

2020-05-13

Ziemia dobrzyńska mimo, że formalnie wchodziła w skład województwa inowrocławskiego, to cechowała dużą samodzielnością i traktowana była jako stosunkowo niezależna składowa dawnej Rzeczpospolitej.

Zobacz najnowsze mapy