Województwo sieradzkie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo sieradzkie położone było w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego (Korony), stanowiąc obszar przygraniczny z księstwami śląskimi.
Województwo sieradzkie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Administracja kościelna (w opracowaniu) >>>

Gęstość sieci osadniczej (w opracowaniu) >>>

Puszcze i lasy (w opracowaniu) >>>

Sieć drogowa (w opracowaniu) >>>


Województwo sieradzkie w poł. XVI w. - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


 

Województwo sieradzkie położone było w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego (Korony), częściowo w strefie wododziałowej, między dorzeczami Wisły i Odry. Ziemie wchodzące w skład województwa obejmowały (wg współczesnego podziału fizycznogeograficznego) obejmowały kilka mezoregionów. Największa, północnozachodnia część województwa położona była w granicach Niziny Południowowielkopolskiej (Kotlina Kolska, Wysoczyzna Turecka, Wysoczyzna Łaska, Wysoczyzna Złoczewska, Wysoczyzna Wieruszowska, Międzyrzecze Pysznej i Niecieczy, Kotlina Sieradzka, Kotlina Szczercowska). Zachodnie fragmenty województwa wchodziły w skład Wału Trzebnickiego (Wzgórza Ostrzeszowskie) i Obniżenia Milicko-Głogowskiego (Kotlina Milicka). Wschodnia i południowa część województwa to obszary cechujące się nieco wyższymi wysokościami względnymi, wchodzące w skład Wzniesień Południowomazowieckich (Wysoczyzna Bełchatowska, Równina Piotrkowska, Wzniesienia Łódzkie), Wyżyny Przedborskiej (Wzgórza Radomszczańskie, Niecka Przyrowska, Niecka Włoszczowska), Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (Wyżyna Wieluńska, Obniżenie Krzepickie) i w niewielkim fragmencie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Wyżyna Częstochowska).

Obszar województwa wznosił się średnio na wysokość 183 m n.p.m. Najniżej położonym miejscem było koryto Warty na północy regionu, na granicy z województwem kaliskim (96 m n.p.m.). Najwyżej położonym obszarem były wzgórza nad Pilicą, z kulminacją osiągającą wysokość 320 m n.p.m. (Góra Chełmno).

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni terenu, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo sieradzkie, powiat sieradzki, powiat szadkowski, powiat piotrkowski, powiat ostrzeszowski, powiat wieluński, ziemia wieluńska, ziemia sieradzka, ziemia piotrkowska, powiat radomszczański, Baranów, Bolesławiec, Borek, Brzeźnica, Buczek, Burzenin, Dobra, Działoszyn, Grabów, Grocholice, Kamieńsko, Kamion, Kobyla Góra, Lutomirsko, Lutułtów, Łasko, Mikstat, Nowopole, Osjaków, Ostrzeszów, Pabianice, Pajęczno, Piotrków, Pławno, Praszka, Radomskie, Rozprza, Rzgów, Sieradz, Staw, Sulejów, Szadek, Szczerców, Toporów, Turek, Tuszyn, Uniejów, Warta, Widawa, Wieluń, Wieruszów, Wodziczna, Wolborz, Zamysłów, Żytne

 


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Atlas Fontium, www.atlasfontium.pl

Kajzer L., 1984, Dwory obronne wieluńskiego w XIII-XVII wieku

Kajzer L., Augustyniak J., 1986,Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XII-XVII/XVIII wieku

Rutkowski H. (red.), 1998, Województwo sieradzkie i łęczyckie w drugiej połowie XVI w., IH PAN

Rutkowski H., 1967, Piotrków Trybunalski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku jako miejsce zjazdów szlacheckich

Sowina U., 1991, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w.

Szczygielski W., 1969, Dzieje ziemi wieluńskiej

Wiesiołowski J., 1980, Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI wieku. Przestrzeń i społeczeństwo

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG

Geoportal: www.mapy.geoportal.gov.pl

Zobacz najnowsze mapy