Województwo brzesko-kujawskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo brzesko-kujawskie położone było w południowej części historycznych Kujaw, stanowiąc jedno z najmniejszych pod względem powierzchni województw w granicach dawnej Rzeczypospolitej.
Województwo brzesko-kujawskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Administracja kościelna (w opracowaniu) >>>

Gęstość sieci osadniczej (w opracowaniu) >>>

Puszcze i lasy (w opracowaniu) >>>

Sieć drogowa (w opracowaniu) >>>


Województwo brzesko-kujawskie w poł. XVI w. - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Województwo brzesko-kujawskie położone było w środkowej części Korony, w całości na lewym brzegu Wisły. Obszar województwa w części zachodniej i centralnej wchodził w skład Pojezierza Wielkopolskiego (Pojezierze Żnińsko-Mogileńskie, Równina Inowrocławska, Pojezierze Kujawskie), które graniczyło od wschodu z Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką (Nieszawski Przełom Wisły, Kotlina Płocka). Południowe skrawki terytorium stanowiły część Niziny Południowowielkopolskiej (Wysoczyzna Kłodawska).

Terytorium województwa położone było średnio na wysokości 98 m n.p.m. Najwyższym punktem było wzgórze morenowe w obrębie którego położona była Izbica, którego kulminacja wznosiła się na 147 m n.p.m. Najniżej położonym punktem, było dno doliny Wisły na granicy z województwem inowrocławskim w rejonie wsi Przypust (ujście potoku w rejonie Lisiej Góry, ok. 41 m n.p.m.).

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni terenu, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo brzesko-kujawskie, Kujawy, powiat radziejowski, powiat kruszwicki, powiat brzesko-kujawski, powiat przedecki, powiat kowalski, Bądkowo, Białotarczek, Błenna, Boniewo, Broniewo, Bronisław, Broniszewo, Brześć Kujawski, Byczyna, Bytoń, Chalno, Chełmce, Chlewiska, Choceń, Chodecz, Dąbie, Duninów, Gębice, Grabie, Grabkowo, Izbica Kujawska, Kaczewo, Kłobia, Kłóbka, Kłótno, Koneck, Korzecznik, Kościelna Wieś, Kościeszki, Kowal, Kruszwica, Kruszyn, Krzywosądz, Lubanie, Lubień, Lubomin, Lubotyń, Lubraniec, Łowiczek, Mąkoszyn, Modzerowo, Orle, Osieciny, Ostrowo, Ostrowo, Piaski, Pierowa Wola, Płowce, Polanowice, Połajewo Stare, Przedecz, Przypust, Radziejów, Rzeczyca, Sadlno, Siniarzewo, Skulsk, Sompolno, Stodoły, Straszewo, Strzelno, Śmiłowice, Świerczyn, Warzymowo, Wieniec, Wistka Szlachecka, Witowo, Włocławek, Zbrachlin, Włocław, Sąpolno, Kowale,  


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Atlas Fontium, www.atlasfontium.pl

Duży W., Borek A., Słomski M., 2021, Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, IH PAN

Guldon Z., 1967, Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w., TNT, Toruń

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG 

Geoportal: www.mapy.geoportal.gov.pl

Zobacz najnowsze mapy