Województwo kaliskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo kaliskie było drugą, obok województwa poznańskiego, jednostką administracyjną obejmującą swoimi granicami ziemie historycznej Wielkopolski.
Województwo kaliskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Gęstość sieci osadniczej >>>

Puszcze i lasy >>>


Województwo kaliskie w XVI-XVIII w. - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Województwo kaliskie pod względem fizycznogeograficznym stanowi obszar podzielony na trzy części dolinami rzek Warta oraz Noteć. Średnia wysokość tego obszaru wynosi ok. 108 m n.p.m. Powierzchnia terenu obniża się z południowego wschodu na północny zachód, osiągając kulminację w rejonie wsi Kiełpin w dawnym powiecie nakielskim (Góra Borzuchowa, 208 m n.p.m.). Mimo tego, że najwyższe wzniesienie znajdowało się na północy obszaru, to część województwa położona od doliny Warty na południe położona była statystycznie wyżej. Najniższy punkt całego regionu znajdował się u ujścia Gwdy do Noteci i osiągał 48 m n.p.m. 

 

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo kaliskie, powiat nakielski, powiat kcyński, powiat gnieźnieński, powiat pyzdyrski, powiat koniński, powiat kaliski, Barcin, Bnin, Borek, Brdowo, Brudzew, Chodecz, Chodzież, Czerniewo, Dobrzyca, Gąsawa, Gniezno, Wójtwostwo, Grzybowo, Jelenia Głowa, Golina, Gołańcza, Grzymiszew, Iwanowice, Janowiec, Jaraczewo, Jarocin, Jutrosin, Kalisz, Kamień, Kwiatkowo, Kazimierz, Kcynia, Kiszkowo, Kleczew, Kłecko, Kobelin, Koło, Konin, Korab, Koźmin, Koźminek, Kurnik, Krajenka, Krotoszyn, Kwieciszewo, Lądek, Lichyń, Licheń, Łekno, Łobżenica, Łopienno, Margonin, Miasteczko, Mielżyn, Mieścisko, Miłosław, Mogilno, Mrocza, Nakiel, Nakło, Nowe Miasto, Odalanów, Opatówek, Orchowo, Ostrów, Pakość, Pleszew, Pobiedziska, Powidz, Pyzdry, Raszkowo, Rogowo, Rozdrażewo, Rychwał, Rynarzewo, Sempolbork, Sempolno, Skoki, Słupca, Smogulec, Sobórka Wielka, Stawiszyn, Sulimierzyce, Szubin, Ślesin, Śrem, Środa, Milesna Górka, Trzemszno, Tuliszków, Wągrowiec, Więcbork, Wilczyno, Września, Wielatowo, Wysoka, Zagórów, Zduny, Złotowo, Żerków, Żerniki, Żnin

 


Województwo kaliskie w XVI-XVIII w. - podział administracyjny [MAPA]


Województwo kaliskie było nieznacznie większe od sąsiedniego województwa poznańskiego i obejmowało powierzchnię 16 662 km kw. Pod względem administracyjnym ziemie te podzielone były między 6 powiatów o stosunkowo podobnej powierzchni. Największym z nich był powiat kaliski zajmujący grunty o powierzchni 3 181 km kw. co stanowiło 19,1% powierzchni całego województwa. Nieco mniejszy był powiat nakielski skupiający w swoich granicach 18,8% powierzchni regionu (3 142 km kw.). Dalej znajdował się powiat gnieźnieński nie przekraczający 3 tys. km kw. (2 971 km kw.; 17,8%), powiat pyzderski 2 813 km kw. (16,9%), powiat kcyński 2 328 km kw. (14,0%). Najmniejszym powiatem był powiat koniński zajmujący 2 226 km kw. (13,3%).

 

mapa administracyjna, podział administracyjny, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo kaliskie, powiat nakielski, powiat kcyński, powiat gnieźnieński, powiat pyzdyrski, powiat koniński, powiat kaliski, Barcin, Bnin, Borek, Brdowo, Brudzew, Chodecz, Chodzież, Czerniewo, Dobrzyca, Gąsawa, Gniezno, Wójtwostwo, Grzybowo, Jelenia Głowa, Golina, Gołańcza, Grzymiszew, Iwanowice, Janowiec, Jaraczewo, Jarocin, Jutrosin, Kalisz, Kamień, Kwiatkowo, Kazimierz, Kcynia, Kiszkowo, Kleczew, Kłecko, Kobelin, Koło, Konin, Korab, Koźmin, Koźminek, Kurnik, Krajenka, Krotoszyn, Kwieciszewo, Lądek, Lichyń, Licheń, Łekno, Łobżenica, Łopienno, Margonin, Miasteczko, Mielżyn, Mieścisko, Miłosław, Mogilno, Mrocza, Nakiel, Nakło, Nowe Miasto, Odalanów, Opatówek, Orchowo, Ostrów, Pakość, Pleszew, Pobiedziska, Powidz, Pyzdry, Raszkowo, Rogowo, Rozdrażewo, Rychwał, Rynarzewo, Sempolbork, Sempolno, Skoki, Słupca, Smogulec, Sobórka Wielka, Stawiszyn, Sulimierzyce, Szubin, Ślesin, Śrem, Środa, Milesna Górka, Trzemszno, Tuliszków, Wągrowiec, Więcbork, Wilczyno, Września, Wielatowo, Wysoka, Zagórów, Zduny, Złotowo, Żerków, Żerniki, Żnin


Województwo kaliskie w XVI-XVIII w. - gęstość sieci osadniczej [MAPA]


Województwo kaliskie stanowiło region o dużej gęstości sieci osadniczej. Prawie cały obszar województwa za wyjątkiem położonego na północy powiat nakielskiego cechował się bardzo dużym wskaźnikiem zagęszczenia osadnictwa, na 17% obszar przekraczającym 15 osad na 100 km kw. Duże nagromadzenie osad występowało w szerokim pasie między Kcynią, Smogulcem i Margoninem na północy a Pyzdrami na południu. Bardzo wyraźnie zaznaczał się rejon Kalisza, Konina i Koła. Najmniejsze zagęszczeni osad występowało między Pyzdrami a Korabem oraz w obrębie powiat nakielskiego. 

 

osadnictwo, sieć osadnicza, gęstość sieci osadniczej, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo kaliskie, powiat nakielski, powiat kcyński, powiat gnieźnieński, powiat pyzdyrski, powiat koniński, powiat kaliski, Barcin, Bnin, Borek, Brdowo, Brudzew, Chodecz, Chodzież, Czerniewo, Dobrzyca, Gąsawa, Gniezno, Wójtwostwo, Grzybowo, Jelenia Głowa, Golina, Gołańcza, Grzymiszew, Iwanowice, Janowiec, Jaraczewo, Jarocin, Jutrosin, Kalisz, Kamień, Kwiatkowo, Kazimierz, Kcynia, Kiszkowo, Kleczew, Kłecko, Kobelin, Koło, Konin, Korab, Koźmin, Koźminek, Kurnik, Krajenka, Krotoszyn, Kwieciszewo, Lądek, Lichyń, Licheń, Łekno, Łobżenica, Łopienno, Margonin, Miasteczko, Mielżyn, Mieścisko, Miłosław, Mogilno, Mrocza, Nakiel, Nakło, Nowe Miasto, Odalanów, Opatówek, Orchowo, Ostrów, Pakość, Pleszew, Pobiedziska, Powidz, Pyzdry, Raszkowo, Rogowo, Rozdrażewo, Rychwał, Rynarzewo, Sempolbork, Sempolno, Skoki, Słupca, Smogulec, Sobórka Wielka, Stawiszyn, Sulimierzyce, Szubin, Ślesin, Śrem, Środa, Milesna Górka, Trzemszno, Tuliszków, Wągrowiec, Więcbork, Wilczyno, Września, Wielatowo, Wysoka, Zagórów, Zduny, Złotowo, Żerków, Żerniki, Żnin


Województwo kaliskie w XVI-XVIII w. - puszcze i lasy [MAPA]


Wschodnia część historycznej Wielkopolski objęta granicami województwa kaliskiego, była w nierównomierny sposób pokryta lasami. Stosunkowo duży udział lasów i puszcz zaznaczał się na Krajnie (w rejonie Więcborka, Sępolborka, Łobżenicy i Miasteczka), następnie w pasie na południe od doliny Noteci (Chodzież-Smogulec-Rynarzewo), na Pałukach (Szubin-Barcin) i dalej na południe przez okolice Orchowa, Powidza, Goliny. Południowa część woj. kaliskiego cechowała się znacznie wyższym udziałem lasów niż centralna część tego regionu - większe płaty lasów występowały w rejonie Dobrzycy-Raszkowa, Tuliszkowa i Chocza-Korabu. Średnia lesistość całego województwa wynosiła ok. 27%.

 

mapa lasów, mapa puszcz, lasy, puszcze, lesistość, zalesienie, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo kaliskie, powiat nakielski, powiat kcyński, powiat gnieźnieński, powiat pyzdyrski, powiat koniński, powiat kaliski, Barcin, Bnin, Borek, Brdowo, Brudzew, Chodecz, Chodzież, Czerniewo, Dobrzyca, Gąsawa, Gniezno, Wójtwostwo, Grzybowo, Jelenia Głowa, Golina, Gołańcza, Grzymiszew, Iwanowice, Janowiec, Jaraczewo, Jarocin, Jutrosin, Kalisz, Kamień, Kwiatkowo, Kazimierz, Kcynia, Kiszkowo, Kleczew, Kłecko, Kobelin, Koło, Konin, Korab, Koźmin, Koźminek, Kurnik, Krajenka, Krotoszyn, Kwieciszewo, Lądek, Lichyń, Licheń, Łekno, Łobżenica, Łopienno, Margonin, Miasteczko, Mielżyn, Mieścisko, Miłosław, Mogilno, Mrocza, Nakiel, Nakło, Nowe Miasto, Odalanów, Opatówek, Orchowo, Ostrów, Pakość, Pleszew, Pobiedziska, Powidz, Pyzdry, Raszkowo, Rogowo, Rozdrażewo, Rychwał, Rynarzewo, Sempolbork, Sempolno, Skoki, Słupca, Smogulec, Sobórka Wielka, Stawiszyn, Sulimierzyce, Szubin, Ślesin, Śrem, Środa, Milesna Górka, Trzemszno, Tuliszków, Wągrowiec, Więcbork, Wilczyno, Września, Wielatowo, Wysoka, Zagórów, Zduny, Złotowo, Żerków, Żerniki, Żnin


 

Zobacz więcej...


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego: www.bg.uwb.edu.pl

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski: www.atlasfontium.pl

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG

Karta Dawnej Polski, Charzanowski W., 1:300 000

Geoportal: www.mapy.geoportal.gov.pl

Zobacz najnowsze mapy