Województwo inowrocławskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo inowrocławskie położone było w północno-zachodniej części historycznych Kujaw, obejmując formalnie swoimi granicami także położoną na prawym brzegu Wisły ziemię dobrzyńską (stanowiącą osobne opracowanie).
Województwo inowrocławskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Administracja kościelna (w opracowaniu) >>>

Gęstość sieci osadniczej (w opracowaniu) >>>

Puszcze i lasy (w opracowaniu) >>>

Sieć drogowa (w opracowaniu) >>>


Województwo inowrocławskie w poł. XVI w. - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Województwo inowrocławskie położone było w środkowej części Korony, w całości na lewym brzegu Wisły. Obszar województwa inowrocławskiego pod względem fizycznogeograficznym położony był w obrębie czterech regionów (makroregionów). Północna część terytorium znajdowała się w obrębie Pojezierza Południowopomorskiego (Pojezierze Południowokrajeńskie, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka) przechodzącego w kierunku wschodnim w Dolinę Dolnej Wisły. Centralna, nadwiślańska część obejmowała Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką (Kotlina Toruńska), natomiast południowa znajdowała się w obrębie Pojezierza Wielkopolskiego (Równina Inowrocławska, Pojezierze Żnińsko-Mogileńskie). 

Obszar województwa wznosił się średnio na wysokość 89 m n.p.m. Najniżej położonym miejscem było koryto Wisły w północnej części regionu, w pobliżu wsi Włóki (27 m n.p.m.). Najwyżej położone tereny znajdowały się w północno-zachodniej części województwa, za zachód od Koronowa, gdzie wzgórza morenowe wznosiły się maksymalnie do 138 m n.p.m.

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni terenu, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo inowrocławskie, Inowrocław, Bydgoszcz, Podgórze, Raciążek, Ostrowąs, Służewo, Branno, Murzynno, Gniewkowo, Brudnia, Parchanie, Sędzin, Pieranie, Góra, Sławsko Wielkie, Rzadkwin, Ludzisko, Ostrowo, Kościelec, Tuczno, Liszkowo, Jaksice, Płonkowo, Ostrowo, Szadłowice, Orłowo, Dąbrowka Barcińska, Dźwierzchno, Pęchowo, Solec Kujawski, Ślesin, Strzelewo, Dąbrowka Kościelna, Wtelno, Koronowo, Osielsko, Żołędowo, Fordon, Dóbrcz, Włóki, Wudzyn, Pakość, Słońsko,

 


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Atlas Fontium, www.atlasfontium.pl

Duży W., Borek A., Słomski M., 2021, Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, IH PAN

Guldon Z., 1967, Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w., TNT, Toruń

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG 

Geoportal: www.mapy.geoportal.gov.pl

 

Zobacz najnowsze mapy