BLOG

Wielkopolska – szlachta w XVI–XVII.

Wielkopolska – szlachta w XVI–XVII.

2021-11-17

Kartograficzne ujęcie rozmieszczenia, liczebności i struktury społecznej stanu szlacheckiego z obszaru Wielkopolski w XVI-XVIII wieku, przygotowane na podstawie wybranych publikacji historycznych.

Lasy i puszcze w dawnej Wielkopolsce – XIV i XVIII wiek [MAPY]

Lasy i puszcze w dawnej Wielkopolsce – XIV i XVIII wiek [MAPY]

2020-06-16

Historyczny zasięg lasów i puszcz na obszarze Wielkopolski – dawne woj. poznańskie i kaliskie. Zasięg występowania lasów i puszcz na mapach wg stanu na XIV i w XVIII wiek.

Port i handel gdański na przestrzeni wieków [MAPY]

Port i handel gdański na przestrzeni wieków [MAPY]

2020-06-15

Kartograficzne oblicza portu w Gdańsku oraz handlu morskiego na przestrzeni wieków.

Zobacz najnowsze mapy