BLOG

Ziemia przemyska – najazd szwedzki w 1656 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd szwedzki w 1656 r. [MAPY]

2021-02-03

Celem podjętej przez Karola X Gustawa w środku mroźnej i śnieżnej zimy 1655/1656 roku operacji militarnej było zduszenie w zarodku szybko rozwijającej sie irredenty polskiej na terenie Rusi Czerwonej i zlikwidowanie tworzonej tam bazy operacyjnej...

Ziemia przemyska – najazd siedmiogrodzko-kozacki w 1657 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd siedmiogrodzko-kozacki w 1657 r. [MAPY]

2021-02-03

Inwazja wojsk transylwańsko-kozackich w 1657 roku była ostatną odsłoną tragicznych wydarzeń „potopu” na obszarze województwa ruskiego, a zachodnia część województwa ruskiego, w tym ziemia przemyska, należała do najbardziej zniszczonych jego części...

Ziemia przemyska – najazd tatarski w 1672 r. podczas wojny polsko-tureckiej [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd tatarski w 1672 r. podczas wojny polsko-tureckiej [MAPY]

2021-02-03

Wojna z Imperium Osmańskim spowodowana została zatem, najogólniej rzecz ujmując, zmianami strukturalnymi w środowisku międzynarodowym Europy Wschodniej po zawarciu rozejmu w Andruszowie.

Ziemia przemyska – najazd Tatarów budżackich w 1699 r. [MAPY]

Ziemia przemyska – najazd Tatarów budżackich w 1699 r. [MAPY]

2021-02-03

Ostatnia tatarska misja zbrojna na tereny Rzeczypospolitej spowodowała widoczny kryzys zaufania miedzy stroną polską i osmańską, a co ważniejsze, w pierwszych miesiącach 1699 roku miała istotny wpływ na zakłócenia toczącego się wówczas procesu pokojowego.

Województwo sandomierskie – tranzytowe szlaki lądowe w poł. XVI wieku [MAPY]

Województwo sandomierskie – tranzytowe szlaki lądowe w poł. XVI wieku [MAPY]

2020-12-13

Główne lądowe szlaki komunikacyjne łączyły przede wszystkim wielkie i duże miasta leżące poza granicami województwa sandomierskiego. Do wielkich czy też dużych miast nie można zaliczyć w poł. XVI w. nawet stołecznego Sandomierza.

Produkcja zboża chlebowego w folwarkach na ziemiach Korony w XVI wieku [MAPA]

Produkcja zboża chlebowego w folwarkach na ziemiach Korony w XVI wieku [MAPA]

2020-09-17

Udział zboża chlebowego w ogólnej produkcji 4 zbóż w folwarkach królewskich na ziemiach koronnych w Rzeczypospolitej w XVI wieku. Skala popytu i podaży żyta w XVI wieku.

Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?

Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?

2020-08-29

Pierwszą wzmiankę o Kikole znajdujemy w dokumencie Konrada, księcia mazowieckiego i kujawskiego, wystawionym w Dankowie w dniu 2 lipca 1236 r. Jest to jednocześnie jedyna wiadomość o kasztelani kikolskiej...

Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku

Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku

2020-08-28

Stryj położony był w południowej części ziemi przemyskiej (woj. ruskie) i stanowił siedzibę starosty. Miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1431 r., położone było na lewym brzegu rzeki Stryj, wpadającej poniżej Żydaczowa do Dniestru.

Sekretarz króla Zygmunta Augusta rodem z ziemi dobrzyńskiej – Stanisław Karnkowski herbu Junosza

Sekretarz króla Zygmunta Augusta rodem z ziemi dobrzyńskiej – Stanisław Karnkowski herbu Junosza

2020-08-27

Był jednym z trzech synów Tadeusza cel Dadźboga i Elżbiety z Olszewskich z Kanigowa, średniozamożnych szlachciców siedzących w Karnkowie koło Lipna.

Warszawa i okolice - od XVI do XXI wieku [MAPY]

Warszawa i okolice - od XVI do XXI wieku [MAPY]

2020-06-18

Kartograficzne ujęcie zmian krajobrazu i osadnictwa w okolicach Warszawy od XVI do XXI wieku.

Zobacz najnowsze mapy