FILMY

Województwo mazowieckie – mapa historyczna – VIDEO

Województwo mazowieckie – mapa historyczna – VIDEO

2021-03-25

Województwo mazowieckie położone było w północno-wschodniej części Korony i było drugim pod względem powierzchni województwem w ramach ziem koronnych.

Województwo krakowskie – mapa historyczna – VIDEO

Województwo krakowskie – mapa historyczna – VIDEO

2021-03-25

Województwo krakowskie położone było w południowo-zachodniej części Rzeczpospolitej i zajmowało pierwsze miejsce w hierarchii województw w całym państwie.

Województwo sandomierskie – mapa historyczna – VIDEO

Województwo sandomierskie – mapa historyczna – VIDEO

2021-03-25

Województwo sandomierskie położone było w sercu ziem koronnych, przez wieki stanowiąc ważny region rolniczy a następnie przemysłowy, istotnie zaznaczając się pod tym względem wśród ziem Rzeczypospolitej.

Województwo ruskie – mapa historyczna – VIDEO

Województwo ruskie – mapa historyczna – VIDEO

2021-03-25

Województwo ruskie to rozległy obszar w dawnej Rzeczpospolitej, obejmujący tereny znane historycznie jako Ruś Czerwona. W jego granicach znajdowały się ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka i autonomiczna względem wojewody ruskiego ziemia chełmska.

Ziemia dobrzyńska – mapa historyczna – VIDEO

Ziemia dobrzyńska – mapa historyczna – VIDEO

2021-03-25

Ziemia dobrzyńska mimo, że formalnie wchodziła w skład województwa inowrocławskiego, to cechowała dużą samodzielnością i traktowana była jako stosunkowo niezależna składowa dawnej Rzeczpospolitej.

Zobacz najnowsze mapy