Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku

Stryj położony był w południowej części ziemi przemyskiej (woj. ruskie) i stanowił siedzibę starosty. Miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1431 r., położone było na lewym brzegu rzeki Stryj, wpadającej poniżej Żydaczowa do Dniestru.
Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku

Pewnego razu na południowym wschodzie...czyli co się działo w Stryju w XVII wieku


 Miasto Stryj przeżywało zarówno wzloty jak i upadki czego ślady zostały zachowane w licznych źródłach. Stryj położony był w południowej części ziemi przemyskiej (woj. ruskie) i stanowił siedzibę starosty. Miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1431 r., położone było na lewym brzegu rzeki Stryj, wpadającej poniżej Żydaczowa do Dniestru.


mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, ziemia sanocka, ziemia przemyska, powiat przemyski, powiat samborski, powiat drohobycki, powiat stryjski, ziemia lwowska, powiat lwowski, powiat żydaczowski, ziemia halicka, powiat halicki, powiat kołomyjski, Józefów, Krzeszów, Tarnogród, Leżajsk, Sokołów, Żołynia, Grodzisko, Sieniawa, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Jarosław, Tyczyn, Kańczuga, Radymno, Krakowiec, Pruchnik, Krzywce, Przemyśl, Mościska, Bircza, Niżankowice, Rybotycze, Nowe Miasto, Dobromil, Chyrów, Felsztyn, Sambor, Starasól, Ustrzyki, Stare Miasto, Drohobycz, Stryj, Turka, Skole, Błażowa, Jawornik Polski, Dynów, Dubiecko, Babice, Krosno, Brzozów, Dukla, Rymanów, Jaćmierz, Zarszyn, Mrzygłód, Sanok, Tyrawa Wołoska, Nowotaniec, Bukowisko, Lisko, Lesko, Baligród, Jaśliska, Lutowiska, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy, Biały Kamień, Bolechów, Bóbrka, Brody, Brzeżany, Brzozdowce, Buszcze, Chodorów, Dolina, Dunajów, Firlejów, Gliniany, Gołogóry, Grudek, Janów, Jaryczów Nowy, Jaworów, Jezierna, Kamionka Strumiłowa, Knihynicze, Komarno, Koniuchy, Kozowa, Kukizów, Kulików, Markpol, Mikołajów, Narajów, Nawaria, Olesko, Podkamień, Pomorzany, Przemyślany, Rozdół, Rożniatów, Ruda, Sasów, Sokołów, Sokołówka, Stratyn, Strzeliska Nowe, Szczerzec, Świrz, Wybranówka, Założce, Zarudzie, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żudaczów, Żurawno, Kutkorz, Podwysokie, Rakowiec, Sokołówka, Tadanie, Żurów, Chełm, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Krasnystaw, Luboml, Opalin, Pawłów, Ratno, Rejowiec, Sawin, Skierbieszów, Szczebrzeszczyn, Tarnogóra, Turobin, Uchanie, Wojsławice, Zamość, Żółkiewka


W 1604 roku odnotowuje się wielki pożar, który strawił połowę miasta, w tym kościół. W tym samym roku król Zygmunt III Waza zwalnia Stryj z podatków na 4 lata celem odbudowy. Od 1607 roku miasto przyjmuje nazwę Stryj w miejsce wcześniej funkcjonujących nazw Stryg, Stry, Stryj, Strigenes, Striy, Strey, Striig, Sthryensis, Sthrya, Sthrya, Stryei.

Pięć lat później mieszkańcy Stryja otrzymali prawo warzenia piwa z taniego na owe czasy słodu z owsa. W 1617 roku komisja rewizyjna zatwierdziła prawo do swobodnego warzenia piwa wyższej jakości, bazując na zbożu z okolicznych gospodarstw. W tym czasie pojawiają się informacje o budowie synagogi.

Rok 1620 przyniósł najazd tatarski, kiedy to czambuł zaatakował miasto podążając tu po bitwie pod Cecorą. W wyniku ataku ucierpiał kościół. W kolejnym roku następny atak Tatarów zaowocował zniszczenie walcowni i młynów miejskich. Po najeździe rajcy miejscy zatwierdzili środki z kasy miasta na odbudowę zniszczeń oraz wzniesienie murów miejskich, a w 1623 roku król Zygmunt III August ustalił, że część podatku ma być przeznaczona także na ten cel. Król w tym samym roku stanął po stronie mieszkańców Stryja, w konflikcie z starostą Adamem Stadnickim, który nakładał na nich zbyt duże podatki na pokrzywdzoną najazdem ludność. W 1633 roku Stryj został wydzierżawiony przez szlachcica Kossakowskiego. W dokumentach z tego roku, można dowiedzieć się, że w Stryju znajdował się sklep ze szkłem, zobowiązany do zafundowania oszklenia okien kościoła, które były niszczone przez silne górskie podmuchy wiatru. Ponadto w mieście funkcjonowały cechy: garncarzy, krawców, kuśnierzy, tkaczy, kowali, ślusarzy i indywidualnych rzemieślników: kombajn, kolodion, piekarze i bednarz

 W 1638 r. na polecenie burmistrza Krzysztofa Koniecpolskiego na stawie w pobliżu zamku wybudowano młyn dla wzmocnienia jego obrony, w wyniku czego sztuczny staw poszerzył granice fos wokół twierdzy. W 1642 roku dobudowano murowaną wieżę kościoła. Kilka lat później (1646 r.) miasto nawiedziła zaraza, na którą masowo umierali ludzie. Podobne epidemie nawiedzały Stryj jeszcze sześciokrotnie w latach 1646-1846. W wyniku zarazy w mieście 100 domów stało pustych, rzemiosło ustało - od śmierci uchował się 1 szewc, 1 krawiec, 3 kuśnierzy, 1 rzeźnik, 1 kowal  7 piekarzy i handlarzy oraz właściciel łaźni. 

Zamek w Stryju (aut. Oleg Zavozin, mieszkaniec Stryja)

 W 1648 roku miasto zostało zajęte przez oddziały Bohdana Chmielnickiego, w wyniku czego ściągnięto wojska królewskie do miasta. W 1650 r. król Jan II Kazimierz potwierdził prawa pięciu stryjskich kościołów dla ludności prawosławnej oraz w przywileju wziął w ochronę ludność prawosławną chroniąc ją przez haraczami wojskowymi i wymuszeniami:

 – u bram miasta, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

 – w mieście pod murami obronnymi, kościół Wniebowzięcia NMP

 – na polu nad rzeką, kościół klasztorny

 – za Bramą Lwowską, tzw. „Kozelińska”

 – kościół Zwiastowania NMP, tzw. „Wygowa”

W 1654 r. sejmik w Wiszni zatwierdził decyzję o uwolnieniu Stryja od stacjonujących w nim wojsk celem zapobiegnięcia dalszemu niszczeniu miasta. Los nie był nadal łaskawy, gdyż dwa lata później pod Stryj przybyła armia kozacka dowodzona przez pułk. Żdanowicza aby tu połączyć się z siłami Chmielnickiego i księciem siedmiogrodzkim Rakoczym. W roku 1659 odnotowuje się, że w mieście przebywał ambasador kozacki niejaki Sulim.

W XVII w. (1662 r.) w Stryj liczył prawie 1500 mieszkańców, z czego 70% stanowili Rusini (Ukraińcy), 22% Polacy i 8% Żydzi. W 1660 roku przeniesiono za pozwoleniem starosty Krzysztofa Koniecpolskiego synagogę w nowe miejsce (zawaliła się w 1686 r.), a w 1661 roku gmina żydowska otrzymała grunty pod cmentarz. Kupcy żydowscy w tym czasie w zasadzie przejęli cały handel w tym bardzo istotny w tamtym czasie obrót alkoholem.

 W 1661 r. mieszkańcy Stryja zostali zwolnieni z podatków celem odbudowy i wzmocnienia fortyfikacji miejskich. Zachowany opis oględzin zamku stryjskiego wykonany w 1664 r. wskazywał, że twierdza otoczona była wypełnioną wodą fosą, posiadała dwie bramy, cztery wieże, sześć dział i osiemnaście hakownic. Załogę zamku stanowiło 70 dragonów. Z danych dla roku 1660 wiemy, że wydatki na utrzymanie wojska i służby zamkowej wynosiły 5 000 złotych, które naczelnik pokrywał w oparciu o opodatkowanie trunków spożywanych w karczmach miejskich.

 Zamek był gospodarzem wizyty króla Jana III Sobieskiego, który w 1674 r. pracował nad planem obrony Rzeczypospolitej przed Turkami i Tatarami. Dwa lata później miasto zostało zwolnione z podatku, gdyż nadal zmagało się atakami wrogów, które w efekcie doprowadziły do zniszczenia wałów i umocnień. W tym samym roku król Jan III Sobieski ustanowił na dzień handlowy także wtorek (oprócz soboty). Cztery lata później decyzja królewska ustanowiła podporządkowanie wszystkich kościołów kościołowi Narodzenia NMP, a racji częstych konfliktów między duchowieństwem parafialnymi a wspólnotami.

W 1692 r. podczas spisu na ziemi przemyskiej dokonano opisu miasta z uwzględnieniem liczby domów z uwzględnieniem ulic przy których stały. W opisach zachowały się informacje o 292 domach, 17 zajazdach i 4 młynach wodnych. W tym samym roku połączono parafię w stryju z klasztorem. Cztery lata później miasto nawiedziła powódź, która zniszczyła klasztor. Wiek XVII dokonał się najazdem Tatarów w 1699 roku i spaleniem miasta.

Opracowanie na podstawie: Галина Верес, 2012, Стрий:дати, події, факти, імена

Zobacz najnowsze mapy