Ziemia halicka (woj. ruskie) (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia halicka obejmowała południowo-wschodnie, w dużej części przygraniczne tereny województwa ruskiego, stanowiąc jego największą jednostkę administracyjną.
Ziemia halicka (woj. ruskie) (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Gęstość sieci osadniczej >>>

Puszcze i lasy >>>


mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, ziemia sanocka, ziemia przemyska, powiat przemyski, powiat samborski, powiat drohobycki, powiat stryjski, ziemia lwowska, powiat lwowski, powiat żydaczowski, ziemia halicka, powiat halicki, powiat kołomyjski, Józefów, Krzeszów, Tarnogród, Leżajsk, Sokołów, Żołynia, Grodzisko, Sieniawa, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Jarosław, Tyczyn, Kańczuga, Radymno, Krakowiec, Pruchnik, Krzywce, Przemyśl, Mościska, Bircza, Niżankowice, Rybotycze, Nowe Miasto, Dobromil, Chyrów, Felsztyn, Sambor, Starasól, Ustrzyki, Stare Miasto, Drohobycz, Stryj, Turka, Skole, Błażowa, Jawornik Polski, Dynów, Dubiecko, Babice, Krosno, Brzozów, Dukla, Rymanów, Jaćmierz, Zarszyn, Mrzygłód, Sanok, Tyrawa Wołoska, Nowotaniec, Bukowisko, Lisko, Lesko, Baligród, Jaśliska, Lutowiska, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy, Biały Kamień, Bolechów, Bóbrka, Brody, Brzeżany, Brzozdowce, Buszcze, Chodorów, Dolina, Dunajów, Firlejów, Gliniany, Gołogóry, Grudek, Janów, Jaryczów Nowy, Jaworów, Jezierna, Kamionka Strumiłowa, Knihynicze, Komarno, Koniuchy, Kozowa, Kukizów, Kulików, Markpol, Mikołajów, Narajów, Nawaria, Olesko, Podkamień, Pomorzany, Przemyślany, Rozdół, Rożniatów, Ruda, Sasów, Sokołów, Sokołówka, Stratyn, Strzeliska Nowe, Szczerzec, Świrz, Wybranówka, Założce, Zarudzie, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żudaczów, Żurawno, Kutkorz, Podwysokie, Rakowiec, Sokołówka, Tadanie, Żurów, Chełm, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Krasnystaw, Luboml, Opalin, Pawłów, Ratno, Rejowiec, Sawin, Skierbieszów, Szczebrzeszczyn, Tarnogóra, Turobin, Uchanie, Wojsławice, Zamość, Żółkiewka


Ziemia halicka (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Ziemia halicka to obszar o średniej wysokości ok. 460 m n.p.m. Najwyższym szczytem tego regionu historycznego jest Howerla o wysokości 2061 m n.p.m., stanowiący kulminację pasma Czarnohory w obrębie Karpat Wschodnich. Powierzchnia terenu obniża się od terenów górskich na południowym zachodzie w kierunku doliny Dniestru, w obrębie której wschód od Horodenki znajduje się najniżej położony punkt regionu (ok. 155 m n.p.m.). Powierzchnia terenu po obu stronach Dniestru wznosi się na ok. 300-400 m n.p.m.. Część prawobrzeżna o cechach pogórza,  charakteryzuje się większym zróżnicowaniem powierzchni terenu niż tereny położone na lewym brzegu. Część lewobrzeżna to obszar rozcięty licznymi, z reguły równoległymi do siebie dopływami Dniestru o dużo bardziej wyrównanej rzeźbie terenu. 

 

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, ziemia halicka, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy,


Ziemia halicka (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - podział administracyjny [MAPA]


Ziemia halicka była największą pod względem powierzchni składową województwa ruskiego (ziemia chełmska traktowana jest jako osobny region), wyprzedzając w tym rankingu ziemie przemyską, lwowską i sanocką. Region ten pod względem administracyjnym składał się z 3 jednostek – powiatu halickiego o powierzchni 7 403 km kw. (45,5% ogólnej powierzchni ziemi halickiej), powiatu kołomyjskiego zajmującego 31,8% powierzchni (5 174 km kw.) oraz powiatu trembowelskiego o powierzchni 3 693 km kw. (22,7%).

 

mapa administracyjna, podział administracyjny, ziemia halicka, XVI w., XVII w., XVIII w., powiat halicki, powiat trembowelski, powiat kołomyjski, województwo ruskie, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy


Ziemia halicka (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - gęstość sieci osadniczej [MAPA]


Ziemia halicka cechowała się większym rozluźnieniem osadnictwa niż inne ziemie województwa ruskiego. Przygraniczny pas Karpat w zdecydowanie charakteryzował się niewielkim rozwojem osadnictwa i można było tam odnaleźć nieliczne wsie, położone głównie w dolinach większych rzek. Najintensywniej osadnictwa rozwineło się w rejonie Halicza, Trembowli, Stanisławowa, Monasterzysk, Buczacza i Gwoźdzca-Kułaczkowic, jednakże zagęszczenie osad było mniejsze niż na wyróżniającej się pod tym względem ziemi przemyskiej.

 

sieć osadnicza, mapa gęstości sieci osadniczej, osadnictwo, ziemia sanocka, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy


Ziemia halicka (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - puszcze i lasy [MAPA]


Ziemia halicka pod koniec XVIII w. w około 1/3 była pokryta przez lasy. Największe, zwarte kompleksy leśne występowały na południu i południowym zachodzie, pokrywając się z przebiegiem pasm górskich Karpat. Ponadto, rozległe i znaczniejsze połacie lasów można było znaleźć na prawym brzegu rzek Łomnicy, Zbrucza oraz wzdłuż biegu Złotej Lipy. Duże tereny bezleśne znajdowały się głównie w powiecie trembowelskim oraz północnej części powiat kołomyjskiego.

 

puszcze, lasy, zalezienie, udział lasów w powierzchni, rozmieszczenie lasów, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Karta Dawnej Polski, Charzanowski W., 1:300 000

Europa w XVIII w. - www.mapire.eu

Arłamowscy E.K., Kaput W., 1970, Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, część II, ziemia halicka i chełmska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Budzyński Z., 2006, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, tom 2, Atlas geograficzno-historyczny, Przemyśl-Rzeszów

Hrabyk P., 1921, Ziemia przemyska i lwowska. Szkic historyczno-geograficzny z mapą, TPN, Przemyśl

Jabłonowski A., 1899, Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Ziemie ruskie Rzeczypospolitej, Akademia Umiejętności, Kraków

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG

Zobacz najnowsze mapy