Ziemia lwowska (woj. ruskie) (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia lwowska to rdzenny, centralny obszar staropolskiego województwa ruskiego. Głównym miastem regionu jak i całego województwa był Lwów.
Ziemia lwowska (woj. ruskie) (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Gęstość sieci osadniczej >>>


mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, ziemia sanocka, ziemia przemyska, powiat przemyski, powiat samborski, powiat drohobycki, powiat stryjski, ziemia lwowska, powiat lwowski, powiat żydaczowski, ziemia halicka, powiat halicki, powiat kołomyjski, Józefów, Krzeszów, Tarnogród, Leżajsk, Sokołów, Żołynia, Grodzisko, Sieniawa, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Jarosław, Tyczyn, Kańczuga, Radymno, Krakowiec, Pruchnik, Krzywce, Przemyśl, Mościska, Bircza, Niżankowice, Rybotycze, Nowe Miasto, Dobromil, Chyrów, Felsztyn, Sambor, Starasól, Ustrzyki, Stare Miasto, Drohobycz, Stryj, Turka, Skole, Błażowa, Jawornik Polski, Dynów, Dubiecko, Babice, Krosno, Brzozów, Dukla, Rymanów, Jaćmierz, Zarszyn, Mrzygłód, Sanok, Tyrawa Wołoska, Nowotaniec, Bukowisko, Lisko, Lesko, Baligród, Jaśliska, Lutowiska, Barysz, Baworów, Bohorodczany, Bołszowce, Bucniów, Buczacz, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Chocimierz, Chorostków, Czernelica, Czortków, Delatyn, Grzymałów, Gwoździec, Halicz, Horodenka, Horożanka, Jabłonów, Janów, Jezupol, Kałusz, Kamionka Wielka, Knihynicze, Kołomyja, Kopyczyńce, Kosów, Kozłów, Kułaczkowce, Kuty, Łysiec, Mariampol, Michalcze, Mikulińce, Monastsrzyska, Nadwórna, Niżniów, Obertyn, Ottynia, Peczeniżyn, Podgrodzie, Podhajce, Potok Złoty, Rohatyn, Skałąt, Sołotwina, Stanisławów, Strusów, Suchostaw, Śniatyń, Tarnopol, Tłumacz, Touste, Trembowla, Tyśmienica, Uście Zielone, Wiśniowczyk, Wojniłów, Zabłotów, Zarwanica, Zawałów, Złotniki, Białobożnica, Konkolniki, Martynów Nowy, Biały Kamień, Bolechów, Bóbrka, Brody, Brzeżany, Brzozdowce, Buszcze, Chodorów, Dolina, Dunajów, Firlejów, Gliniany, Gołogóry, Grudek, Janów, Jaryczów Nowy, Jaworów, Jezierna, Kamionka Strumiłowa, Knihynicze, Komarno, Koniuchy, Kozowa, Kukizów, Kulików, Markpol, Mikołajów, Narajów, Nawaria, Olesko, Podkamień, Pomorzany, Przemyślany, Rozdół, Rożniatów, Ruda, Sasów, Sokołów, Sokołówka, Stratyn, Strzeliska Nowe, Szczerzec, Świrz, Wybranówka, Założce, Zarudzie, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żudaczów, Żurawno, Kutkorz, Podwysokie, Rakowiec, Sokołówka, Tadanie, Żurów, Chełm, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Krasnystaw, Luboml, Opalin, Pawłów, Ratno, Rejowiec, Sawin, Skierbieszów, Szczebrzeszczyn, Tarnogóra, Turobin, Uchanie, Wojsławice, Zamość, Żółkiewka


 

Ziemia lwowska (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Ziemia lwowska z uwagi na swoje rozczłonkowanie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni terenu. Część południowa, w granicach powiatu źydaczowskiego cechuje się najbardziej urozmaiconą rzeźbą terenu, odmienną od wyżynnego charakteru powiatu lwowskiego. Znaczną część obszaru zajmują Karpaty Wschodnie z Gorganami i najwyższym szczytem o nazwie Grofa o wysokości 1748 m n.p.m., położonym w Paśmie Grofeńskim. Powierzchnia terenu obniża się z południa w kierunku północnym ku dolinie Dniestru. Średnia wysokość ziemi lwowskiej dochodzi do ok. 380 m n.p.m.

Obszar położony na północ od rzeki Dniestr wznosi się od ok. 250 do ponad 400 m n. p.n. w obrębie progu morfologicznego (ciągnącego się z północnego zachodu od Roztocza), odgradzającego tereny wyżynne od obniżenia Kotliny Górnego Bugu. W północnej części kotliny w dolinie Bugu (na północ od Kamionki Strumiłowskiej), na wysokości ok. 200 m n.p.m., znajduje się najniższej położony punkt regionu. 

 

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, ziemia lwowska, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, Biały Kamień, Bolechów, Bóbrka, Brody, Brzeżany, Brzozdowce, Buszcze, Chodorów, Dolina, Dunajów, Firlejów, Gliniany, Gołogóry, Grudek, Janów, Jaryczów Nowy, Jaworów, Jezierna, Kamionka Strumiłowa, Knihynicze, Komarno, Koniuchy, Kozowa, Kukizów, Kulików, Markpol, Mikołajów, Narajów, Nawaria, Olesko, Podkamień, Pomorzany, Przemyślany, Rozdół, Rożniatów, Ruda, Sasów, Sokołów, Sokołówka, Stratyn, Strzeliska Nowe, Szczerzec, Świrz, Wybranówka, Założce, Zarudzie, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żudaczów, Żurawno, Kutkorz, Podwysokie, Rakowiec, Sokołówka, Tadanie, Żurów


Ziemia lwowska (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - podział administracyjny [MAPA]


Ziemia lwowska to region historyczny o powierzchni 13 237 km kw., tworzący wraz z ziemia sanocką, przemyską i halicką województwo ruskie (ziemia chełmska z uwagi na swoje położenie, potraktowana została jako osobna jednostka administracyjna chociaż formalnie wliczana jest to woj. ruskiego). Kraina ta cechowała się znacznym rozczłonkowaniem i wydłużeniem granic. Region pod względem administracyjnym składał się z większego pod względem powierzchni powiat lwowskiego (9 602 km kw.) stanowiącego 72,5% powierzchni całej ziemi lwowskiej oraz charakterystycznie wydłużonego powiatu żydaczowskiego o powierzchni 3 635 km kw. (27,5%).

mapa administracyjna, podział administracyjny, ziemia lwowska, XVI w., XVII w., XVIII w., powiat lwowski, powiat żydaczowski, województwo ruskie, Biały Kamień, Bolechów, Bóbrka, Brody, Brzeżany, Brzozdowce, Buszcze, Chodorów, Dolina, Dunajów, Firlejów, Gliniany, Gołogóry, Grudek, Janów, Jaryczów Nowy, Jaworów, Jezierna, Kamionka Strumiłowa, Knihynicze, Komarno, Koniuchy, Kozowa, Kukizów, Kulików, Markpol, Mikołajów, Narajów, Nawaria, Olesko, Podkamień, Pomorzany, Przemyślany, Rozdół, Rożniatów, Ruda, Sasów, Sokołów, Sokołówka, Stratyn, Strzeliska Nowe, Szczerzec, Świrz, Wybranówka, Założce, Zarudzie, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żudaczów, Żurawno, Kutkorz, Podwysokie, Rakowiec, Sokołówka, Tadanie, Żurów

 


Ziemia lwowska (woj. ruskie, XVI-XVIII w.) - gęstość sieci osadniczej [MAPA]


Ziemia lwowska cechowała się dużym zróżnicowaniem gęstości sieci osadniczej, wynikającym w największym stopniu z warunków naturalnych sprzyjających bądź nie rozwojowi osadnictwa. Najsłabiej sieć osadnicza rozwinięta była w południowej części regionu, w granicach powiatu źydaczowskiego, gdzie brak lub bardzo niewielkie zasiedlenie wiązały się z pasem Karpat. Największe zagęszczenie osadnictwa w XVI-XVIII w. odnotowuje się w zachodniej i środkowej części regionu, szczególnie w okolicach miast Lwowa, Kulikowa, Komarna i Sokołówki.

 
sieć osadnicza, mapa gęstości sieci osadniczej, osadnictwo, ziemia sanocka, XVI w., XVII w., XVIII w., województwo ruskie, Biały Kamień, Bolechów, Bóbrka, Brody, Brzeżany, Brzozdowce, Buszcze, Chodorów, Dolina, Dunajów, Firlejów, Gliniany, Gołogóry, Grudek, Janów, Jaryczów Nowy, Jaworów, Jezierna, Kamionka Strumiłowa, Knihynicze, Komarno, Koniuchy, Kozowa, Kukizów, Kulików, Markpol, Mikołajów, Narajów, Nawaria, Olesko, Podkamień, Pomorzany, Przemyślany, Rozdół, Rożniatów, Ruda, Sasów, Sokołów, Sokołówka, Stratyn, Strzeliska Nowe, Szczerzec, Świrz, Wybranówka, Założce, Zarudzie, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żudaczów, Żurawno, Kutkorz, Podwysokie, Rakowiec, Sokołówka, Tadanie, Żurów


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Arłamowscy E.K., 1974, Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, część II, ziemia lwowska, IH PAN, Wrocław, Warszawa

Jabłonowski A., 1899, Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Ziemie ruskie Rzeczypospolitej, Akademia Umiejętności, Kraków

Hrabyk P., 1921, Ziemia przemyska i lwowska. Szkic historyczno-geograficzny z mapą, TPN, Przemyśl

Budzyński Z., 2006, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, tom 2, Atlas geograficzno-historyczny, Przemyśl-Rzeszów

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG

Karta Dawnej Polski, Charzanowski W., 1:300 000

Europa w XVIII w. - www.mapire.eu 

Zobacz najnowsze mapy